Disclaimer

LEFF streeft naar actuele en betrouwbare informatie op deze website. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is.

De gegevens op deze website zijn bedoeld om algemene informatie te verstrekken over LEFF. De informatie is niet uitputtend bedoeld. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies.