Over LEFF

LEFF is de Nederlandse versie van het Engelse effectieve leefstijlprogramma MEND (Mind, Exercise, Nutrition… Do it!). MEND is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen. Het effect is: ze worden fitter, gezonder en blijer.

Lees hier meer in onze LEFF-basisfactsheet. 

Benieuwd hoe en waarom LEFF is ontwikkeld, hoe het programma eruit ziet en wat de eerste ervaringen met en resultaten van LEFF zijn? Bekijk dan de rapportage ‘LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland.’ 

Aanvullend op de totaalrapportage komen in deze rapportage kinderen en ouders aan het woord over hun ervaringen met LEFF: ‘Kinderen en ouders over LEFF’.

LEFF is een deelproject van het project Care for Obesity (C4O). Lees er hier meer over: http://www.partnerschapovergewicht.nl/C4O
 

lees hier nog meer over
LEFF voor kinderen
LEFF voor ouders
LEFF voor verwijzers
LEFF-weetjes
LEFF-voordelen