LEFF voor verwijzers

Totaalrapportage 2013-2015

Benieuwd hoe en waarom LEFF is ontwikkeld, hoe het programma eruit ziet en wat de eerste ervaringen met en resultaten van LEFF zijn? Bekijk dan de rapportage ‘LEFF 2013 t/m 2015 - Een beschrijving van de ontwikkeling, uitvoering en eerste resultaten van LEFF in Nederland.’ 

Aanvullend op de totaalrapportage komen in deze rapportage kinderen en ouders aan het woord over hun ervaringen met LEFF: ‘Kinderen en ouders over LEFF’.


Verwijzen naar LEFF is makkelijk!

Er zijn meerdere manieren om kinderen en ouders te verwijzen naar LEFF:
- Neem contact op met je lokale LEFF-coördinator
- Vul het aanmeldformulier (PDF-bestand / invulbaar PDF-bestand) in en stuur deze naar je lokale LEFF-coördinator.
Geef de LEFF- flyer aan het kind en/of de LEFF- folder aan de ouder.

Wat is LEFF?

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen van 7 tot 13 jaar met overgewicht en obesitas, die in heel Nederland wordt uitgevoerd. Het is een gezinsbehandeling; ook één ouder neemt deel aan alle bijeenkomsten. LEFF bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten van 2 uur, verdeeld over een periode van 10 weken. Het programma vindt altijd plaats op geschikte tijden voor de gezinnen, buiten schooltijd en op een locatie in de buurt, waar ook de follow-up na het programma plaatsvindt. Dit betreft altijd aandachtswijken van gemeenten die voor een integrale aanpak van overgewicht en obesitas gekozen hebben.

Voor wie is LEFF?

LEFF is bedoeld voor kinderen van 7-13 jaar vanaf een BMI vergelijkbaar met 25 kg/m² bij volwassenen.

Nederlandse versie van het wereldwijd succesvolle programma MEND

LEFF is de Nederlandse versie van het uit Engeland overgenomen effectieve leefstijlprogramma MEND. MEND (Mind, Exercise, Nutrition, Do it!) is ontwikkeld en onderzocht door een team van experts in kinderdiëtetiek, kinderpsychologie en beweging. Het programma is al succesvol in Engeland, Amerika, Canada en Australië. De afgelopen 10 jaar hebben ruim 85.000 gezinnen aan MEND meegedaan. Onderzoek laat zien dat kinderen die MEND hebben gedaan, lekkerder in hun vel zitten en dat MEND gezinnen helpt hun eet- en beweeggedrag blijvend te veranderen (overzicht van onderzoek te verkrijgen via lokale LEFF-coördinator).

LEFF-team

Lokaal is een LEFF-team, bestaande uit niet-zorgverleners, verantwoordelijk voor de begeleiding van de groepen. Het gaat om professionals bekend met de wijk en veel ervaring in werken met groepen kinderen en ouders. Alle teams hebben een landelijke LEFF-training gevolgd. Het team wordt gevormd door een coach voeding & gedrag, een beweegcoach en vrijwillige assistent. Het LEFF-team wordt aangestuurd door een lokale coördinator. Er vindt regelmatig afstemming met het landelijk LEFF-team plaats.

Evaluatie LEFF

Uit de procesevaluatie van LEFF is gebleken dat kinderen, ouders, de LEFF-teams en de LEFF-coördinatoren erg positief zijn over het programma. LEFF slaagt erin de moeilijk bereikbare doelgroep in achterstandswijken te bereiken. Deelnemers zijn zeer positief over de effecten op bewustwording en leefstijl. Ook verbetert de kwaliteit van leven van kinderen die aan LEFF hebben deelgenomen.

Wat kost LEFF?

LEFF is volledig gratis voor de deelnemers. 

 

20141119_Veghel_inzending_fotowedstrijd_bijgesneden_600.jpg